آموزش ساخت ایمیل در سایت گوگل (Gmail)

img
img
img
img
shape
shape

آموزش ساخت ایمیل در سایت گوگل (Gmail)

گام اول :

ابتدا وارد لینک زیر شوید :

https://accounts.google.com/SignUp

 

گام دوم :

گام سوم:

گام چهارم :

گام پنجم :

گام ششم :

گام هفتم :

گام هشتم :

بالا