کارت ویزیت الکترونیک

img
img
img
img
shape
shape

کارت ویزیت الکترونیک

کارت ویزیت الکترونیک (موبوکد) معرف شخصیت کاری شماست در واقع کارت ویزیت شما درگاهی به سمت معرفی کلیه خدمات و محصولات شما به صورت الکترونیک به همراه سامانه های مختلف ارتباطی با مشتریان شما می باشد. کارت های ویزیت الکترونیک به دو بخش پیامکی و تلگرامی تقسیم می شوند که مشخصا نوع اول در بستر سیستم پیامکی مخابرات و بخش دوم در بستر نرم افزارهای شبکه های مجازی ارایه می گردد. کارت ویزیت پیامکی ، چنانچه فردی کد اختصاصی شما را به سامانه موبومی (سامانه 10004386 ) پیامک کند، تمام اطلاعات کاری شما شامل خدمات، آدرس مغازه یا مجموعه، تلفن همراه، ثابت و... را در تلفن همراه خود دریافت خواهد کرد که این اطلاعات هر لحظه توسط صاحب کسب و کار قابل ویرایش بوده و شماره تلفن ارسال کننده در باشگاه مشتریان ذخیره می شود. (دفترچه تلفنی همنام با کد خریداری شده) 

از این پس شما می توانید با مشتریان خود در هر لحظه و به مناسبت های مختلف در ارتباط باشید و آنها را از خود با خبر کنید... 

بالا