باشگاه شهروندان هوشمند موبومی راه اندازی شد

img
img
img
img
shape
shape

باشگاه شهروندان هوشمند موبومی راه اندازی شد

باشگاه شهروندان هوشمند موبومی راه اندازی شد

از این پس کلیه شهروندان شهر هوشمند موبومی ، می توانند با ثبت پذیرندگان هوشمند در موبواپ هوشمند خود ، ضمن کمک به افزایش فروش پذیرندگان ، از هر تخفیف ارائه شده توسط آن پذیرنده به شهروندان ، مبلغی را به عنوان پاداش همکاری در فروش دریافت نماید.

همچنین در فاز اول باشگاه مشتریان ، پس از تایید پذیرنده در شهر هوشمند موبومی ، اطلاعات ثبت نام به همراه لینک دریافت اپلیکیشن هوشمند موبوکلاب (ویژه پذیرندگان) برای پذیرنده ارسال خواهد شد.

بالا