خدمات شبکه های مجازی درموبومی راه اندازی شد

img
img
img
img
shape
shape

خدمات شبکه های مجازی درموبومی راه اندازی شد

خدمات شبکه های مجازی درموبومی راه اندازی شد

هم اکنون شهروندان شهر هوشمند موبومی می توانند از طریق پنل کاربری و یا موبواپ هوشمند خدمات شبکه های اجتماعی نظیر لایک ، فالو و... را به آسانی دریافت نمایند

بالا