راه اندازی موبوماژول (افزونه ها) در شهر هوشمند موبومی

img
img
img
img
shape
shape

راه اندازی موبوماژول (افزونه ها) در شهر هوشمند موبومی

موبوماژول (افزونه ها) در شهر هوشمند موبومی راه اندازی شد.

در این بخش ، افزونه های هوشمند ساز خدماتی ، تجاری ، مکانیزاسیون ، رفتاری ، سلامت قرار می گیرند که به شهروندان در جهت هوشمند سازی زندگی خود کمک خواهند کرد.

در بخش اول راه اندازی ، افزونه دستیار اینستاگرام در این بخش قرار گرفته است که می توانید با ورود به پنل شهر هوشمند خود از بخش افزونه ها به آن دسترسی داشته باشید.

بالا