امکان پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی با همکاری بانک رفاه در شهر هوشمند موبومی

img
img
img
img
shape
shape

امکان پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی با همکاری بانک رفاه در شهر هوشمند موبومی

امکان پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی با همکاری بانک رفاه در شهر هوشمند موبومی فراهم شد.

این خدمت در جهت ارائه مسیری آسان برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به کاربران گرامی می باشد.

شهروندان موبومی می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود ، از بخش خدمات ، حق بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت نمایند.

 

بالا