شروع همکاری با شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد (بانک پاسارگاد) و دریافت درگاه پرداخت مستقیم از سامانه شاپرک بانک مرکزی

img
img
img
img
shape
shape

شروع همکاری با شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد (بانک پاسارگاد) و دریافت درگاه پرداخت مستقیم از سامانه شاپرک بانک مرکزی

باز هم گامی دیگر در جهت اهداف بلند مدت شهر هوشمند و الکترونیک موبومی برداشته شد.

مفتخریم که اعلام نماییم که با پیگیری های انجام شده ، موبومی درگاه مستقیم بانکی خود را از سامانه شاپرک بانک مرکزی و در بستر بانک پاسارگاد (شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد) دریافت نمود.

از این پس کلیه پرداخت های کاربران در بستر امن و مستقیم موبومی در بانک پاسارگاد انجام خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر ، لیست درگاه های امن بانکی را در سایت ایران هشدار مشاهده نمایید:

مشاهده لیست درگاه های بانکی معتبر

بالا