رونمایی از موبواپ ، اولین نرم افزار مدیریت هزینه و توانمند ساز مالی ایرانی

img
img
img
img
shape
shape

رونمایی از موبواپ ، اولین نرم افزار مدیریت هزینه و توانمند ساز مالی ایرانی

موبواپ ، اولین نرم افزار مدیریت هزینه و توانمند ساز مالی ایرانی ، طراحی و رونمایی شد.

کلیه شهروندان شهر الکترونیک موبومی ، می توانند با ورود به پنل کاربری ، نسبت به دریافت موبواپ اقدام نمایند.

در حال حاضر نسخه اندروید طراحی شده و سایر نسخه ها در حال آماه سازی می باشد.

شایان ذکر است حداقل نسخه نرم افزاری برای استفاده از موبواپ ، اندروید 5.1 می باشد.

بالا