پرداخت هزینه پست سفارش توسط موبومی ، خدمتی دیگر برای شهروندان شهر الکترونیک موبومی

img
img
img
img
shape
shape

پرداخت هزینه پست سفارش توسط موبومی ، خدمتی دیگر برای شهروندان شهر الکترونیک موبومی

با توجه به رایزنی های انجام شده با تامین کنندگان طرف قرارداد موبومی ، کلیه سفارشات محصول که از طریق کاربران موبومی و فروشگاه کاربران ثبت می شود ، فقط مبلغ 1000 تومان به عنوان هزینه پست از جانب کاربران موبومی پرداخت می شود و مابقی هزینه را موبومی به جای شما پرداخت خواهد نمود.

بنابر این در هر سفارش ، هزینه پست خود را در هر نقطه کشور باشید ، موبومی پرداخت خواهد نمود.

بالا